Hundens språk och tankar

Författare: Per Jensen

Bokens namn
Hundens språk och tankar

Författare
Per Jensen

Utgivningsår
2011

Förlag
Natur & kultur

 

 

Detta är en bok som för mig har hög trovärdighet på grund av sin författare, Per Jensen. Jensen är som de flesta känner till, Professor i etologi och inriktar sig mycket på hund.

Första kapitlet ger en bra inblick i de senaste årens revolutionerande DNA-forskning om hundens ursprung och ger lättförståelig information om alla hundars ursprung, men även olika rasers uppkomst mm. Ett väldigt grundläggande och bra kapitel att börja vilken bok som helst med, för att få veta mer och förstå var våra hundar kommer ifrån.

Även nästa kapitel, som handlar om domesticeringen, är otroligt intressant! Det är verkligen spännande att se hur domesticering fungerar och att man faktiskt får både fysiska och mentala förändringar ”på köpet” när ett djur blir domesticerat. Spännande är det också att börja fundera på om det var vi som domesticerade vargen eller om det var den som valde att domesticeras för att den kunde dra nytta av oss människor!

Resten av boken handlar om precis allting från medfödda beteenden, ärftlighet, inlärning och erfarenhet till hundens tankar, språk, förhållandet till människor och beteendeproblem.

Något jag reagerade lite på var i kapitlet om socialt beteende och flockliv. Jag vet inte om det är påståendena i sig, eller sättet som författaren uttrycker det på, men mycket ang. rangordning, hierarki, dominans och liknande känns förlegat och jag känner inte igen att Jensen brukar ha dessa åsikter. Kanske är det så att forskningen gått framåt så mycket sedan boken publicerades att det är ”gammalt stoff”, eller så är det kanske bara sättet att uttrycka det på – jag tror i alla fall att det lätt kan missuppfattas av läsaren. Det var dock mycket intressant att här även få läsa mer om pariahundar (förvildade hundar)

Bland de sista kapitlen hittar man stress och problembeteenden hos hundar. Jag tycker att hela boken är bra och läsvärd, speciellt för att få ett sammanhang, men speciellt slutet! Jag som arbetar med problemhundar tyckte att där var mycket matnyttigt att hämta och om man som hundägare läser med ett öppet sinne, utan förutfattade meningar och med en vilja att prova något nytt så tror jag att man kan få ut riktigt mycket av det – oavsett om man har något stort, litet, eller inget problem med sin hund. a

Boken tar upp många, mycket intressanta frågeställningar och lämnar mycket att fundera på. Är hundar intelligenta? Hur mäter vi intelligens? Har hundens förmåga att förstå oss människor, utvecklats på bekostnad av att den inte längre förstår andra hundar lika bra?

Överlag en toppenbok som alla borde ha i sin bokhylla, såväl förstagångshundägare som yrkesverksamma! 

Den får av mig 4 Max'ar av 5 möjliga!

JAG GER BOKEN 4 MAX'AR AV 4 MÖJLIGA
JAG GER BOKEN 4 MAX'AR AV 4 MÖJLIGA